Danh mục Danh mục

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

11/11/2020 07:46 Số lượt xem: 46

Sáng ngày 29/10/2020, tại nhà văn hóa khu phố Phúc Sơn, UBND phường Vũ Ninh phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố, Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 cho 140 đại biểu là cán bộ, công chức, đại biểu HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể của phường, bí thư chi bộ, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội ở các khu phố, thành viên ban bảo vệ dân phố và Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đại - Trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; những quy định mới về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; các hành vi tham nhũng theo quy định luật phòng chống tham nhũng; nguyên tắc xử lý tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu; nguyên nhân dẫn đến hành vi tham nhũng... Qua đó thấy được giá trị sâu sắc của hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam trong Nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đều nhằm hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn; từ  đó hình thành thói quen, ý thức tuân thủ “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của cán bộ, Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương./.

VTL. Công chức Tư pháp - Hộ tịch