Danh mục Danh mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị tại Thành ủy Bắc Ninh

14/06/2019 16:22 Số lượt xem: 160

Sáng 11/4, Đoàn giám sát số 1 của Tỉnh ủy do do đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018, 2019 theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) tại thành phố Bắc Ninh.

Làm việc với đoàn có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và một số Chi, Đảng bộ trực thuộc. 

Đoàn giám sát số 1 của Tỉnh ủy giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018, 2019 theo tinh thần Chỉ thị 05

của Bộ Chính trị tại Thành ủy Bắc Ninh

Toàn Đảng bộ thành phố hiện có 76 tổ chức cơ sở đảng với tổng số gần 10.000 đảng viên. Để chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII), thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2018, 2019, 100% các chi, đảng bộ và  cán bộ, đảng viên đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 100%  chi bộ đưa Chỉ thị 05 vào sinh hoạt thường kỳ. Từ tháng 8/2017 đến nay, đã có 22 Chi, đảng bộ đăng ký và tổ chức 295 buổi chào cờ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa Quy định số 101 – QĐ/TW về ”trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp”, 100% các đồng chí Trường trực Thành ủy, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố đã tham gia dự sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Năm 2018, các tổ chức Đảng thuộc Thành ủy đã giải quyết 238 vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm và các quyết tâm chính trị, từ đó tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua 02 năm triển khai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố đã được thực hiện nghiêm túc, từng bước đạt hiệu quả, gắn sát với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và nghị Quyết 04 của BTV Tỉnh ủy về ‘Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020”  cũng như các Quy định số 101, 55 và 08-QĐ/TW. Qua đó các chi, đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, thực hiện “nói đi đôi với làm”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Túc đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018, 2019 theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ thành phố được thực hiện nghiêm túc, có nhiều nét mới, tạo được sức lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Để việc học tập và theo Bác ngày càng đi vào thực chất, đồng chí đề nghị thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung Chỉ thị 05 – CT/TW theo chuyên đề của từng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05. Chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở các cơ quan, đơn vị, xã phường. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn thành phố./.

Nguồn: Cổng TTĐT TP