Thông tin liên hệ phường Vệ An

14/06/2019 23:07 Số lượt xem: 30

STT

Họ tên

Chức danh

Địa chỉ email

Số đt di động

1

Trần Minh Phương

BT ĐU- CT HĐND

tmphuong.bn@bacninh.gov.vn

0936876116

2

Hoàng Mạnh Chiến

Chủ tich UBND

hmchien.bn@bacninh.gov.vn

0398215846

3

Bạch Thị Kiều Loan

Phó BTTT Đảng ủy

btkloan.bn@bacninh.gov.vn

0917383834

4

Trần Thế Phúc

Phó chủ tịch UBND

ttphuc.bn@bacninh.gov.vn

0357778889

5

Nguyễn Xuân Sơn

Phó CT HĐND

nxson.bn@bacninh.gov.vn

 

6

Trần Thị Hiền

Chủ tịch UBMTTQ

tthien.bn@bacninh.gov.vn

0856950588

7

Trần văn Lợi

CT Hội CCB

 

0378183509

8

Nguyễn Hoàng Anh

Bí thư Đoàn TN

nhanh.bn@bacninh.gov.vn

0968015553

9

Nguyễn Thị Hồng Hà

CT Hội LHPN

 

0963426188

10

Lô Tiến Hải

CH Trưởng Quân sự

lthai.bn@bacninh.gov.vn

0982326316

11

Nguyễn Hồng Thanh

Tư pháp hộ tịch

nhthanh1.bn@bacninh.gov.vn

0986791025

12

Nguyễn Tiến Dũng

Địa chính xây dựng

ntdung2.bn@bacninh.gov.vn

0989310198

13

Vũ Thị Thanh Hải

Văn phòng TK

vtthai.bn@bacninh.gov.vn

0912761556

14

Nguyễn Thị Hồng Anh

Tài chính KT

nthanh1.bn@bacninh.gov.vn

0911895133

15

Phan Thị Thanh Loan

VHXH

pttloan.bn@bacninh.gov.vn

0982736746

16

Đặng Thị Linh

VHXH (Nội vụ)

dtlinh.bn@bacninh.gov.vn

0984049394

17

Lê Tiến Thành

Địa chính xây dựng

 

0975842911

18

Nguyễn Đình Phúc

Trưởng khu 1

 

0934684159

19

Nguyễn Công Dũng

Trưởng khu 2

 

0946050358

20

Đào Quang Trung

Trưởng khu 3

 

0917887772

21

Nguyễn Ngọc Phan

Trưởng khu 4

 

0343787545

Nguồn: UBND phường Vệ An