Di tích lịch sử phường Vệ An

14/06/2019 22:48 Số lượt xem: 0

Thành cổ Bắc Ninh

Thành Bắc Ninh được xây dựng lần đầu từ năm 1805 đến năm 1822 thì hoàn thành dưới triều vua Gia Long> Khác với các ngôi thành ở các nơi khác, thành Bắc Ninh được xây dựng theo kiểu vô lăng- hình lục giác đều. Các góc là những pháo đài bảo vệ có lỗ châu mai.Theo sách “Tự Đức địa dư” thì thành được đắp bằng đất nện vào năm Gia Long thứ IV vào năm 1805.

Đến thời Minh Mệnh, thành tiếp tục được xây dựng hoàn chỉnh hơn, tường thành được đắp bằng đất trước đây nay được thay thế bằng đá ong vào năm Minh Mệnh thứ 5(1824). Đến năm Minh Mệnh thứ 20 (1839), thành tiếp tục được xây dựng bằng gạch.

Nằm trong một địa bàn chiến lược quan trọng Thành Bắc Ninh vừa trở thành một trung tâm hành chính của một vùng, vừa vị trí quân sự kiên cố. Trong các cuộc quyết chiến chiến lược quan trọng của dân tộc ta chống lại các đạo quân xâm lược từ phương Bắc, Thành Bắc Ninh là một vị trí then chốt của tuyến phòng thủy phía Bắc thủ đô.

Năm 1945, sau khi hất cẳng Pháp, giặc Nhaatk chiếm đóng Thành Bắc Ninh. Tháng 8 năm 1945 nhân dân Bắc Ninh vu8ngf dậy bao vây giặc Nhật trong thành tiến hành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng thắng lợi..

Ngày nay, Thành Bắc Ninh không còn giữ được vẻ đồ sộ, nguyên vẹn của một công trình kiến trúc cổ như xưa với các tường lũy trong ngaoif bao bọc, với các tòa nhà ngang dọc, hành cung, công sở, hay những pháo đài xây dựng kiên cố, mà theo thời gian nó đã bị phá hủy khá nhiều qua các cuộc chiến tranh và thiên tai. Song Thành Bắc Ninh vẫn là một công trình kiến trúc cổ thời Nguyễn có giá trị của Tỉnh Bắc Ninh.

Với giá trị của công trình kiến trúc, ngay dưới thời thuộc Pháp chúng đã liệt kê thành Bắc Ninh là một di tích kiến trúc và lịch sử có giá trị và đã được xếp hạng theo đề nghị của toàn quyền Đông Dương vào các ngày 15/4 và 16/5/1925. Đặc biệt là ngày 15/3/1980 UBND Tỉnh Hà Bắc ( Cũ ) đã có quyết định số 144-QĐ/UB xếp hạng ThànhBắc Ninh là một di tích kiến trúc và lịch sử cần phải được bảo vệ, giữ gìn.

Ngoài ra phường Vệ An còn có đền Rạp Hát ( Khu phố 1 ), Đền Trung Cơ ( Khu phố 3 ).

Nguồn: UBND phường Vệ AN