Danh mục Danh mục

UBND thành phố triển khai kế hoạch diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng phường Vân Dương và xã Nam Sơn năm 2019

17/08/2019 07:14 Số lượt xem: 505

Sáng 16/8, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng phường Vân Dương và xã Nam Sơn năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chủ trì Hội nghị.

Dự kiến nội dung cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng phường Vân Dương, xã Nam Sơn gồm 02 giai đoạn, 02 nội dung  và 05 vấn đề huấn luyện. Cụ thể, giai đoạn 1: Thông báo tình hình thời tiết, chuyển cấp dự báo cháy rừng, sẵn sàng đối phó với tình huống cháy rừng ở địa phương; giai đoạn 2: Thực hành xử trí các tình huống cháy rừng. Thời gian thực hành diễn tập trong tháng 9/2019.

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng huy động lực lượng phương tiện; vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể địa, làm cơ sở nâng cao khả năng ứng phó, sẵn sàng xử trí các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn thành phố. Thông qua diễn tập tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh phương án và làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện nhấn mạnh sự quan trọng, cần thiết của công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng trong tình hình hiện nay. Do đây là lần đầu tiên tổ chức, đồng chí đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo diễn tập thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nêu cao vai trò trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị cùng đông đảo tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc. Xây dựng văn kiện, tình huống sát điều kiện thực tế, dự trù kinh phí, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nội dung, thành phần, địa điểm, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị..., tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà giao Ban CHQS chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp Ban chỉ đạo diễn tập thành phố xây dựng và ban hành hệ thống văn kiện, chỉ đạo phường Vân Dương, xã Nam Sơn làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập. Tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ thuật, xây dựng tình huống và bồi dưỡng cho các thành phần tham gia diễn tập phần cơ chế, thực binh tại thực địa theo yêu cầu của Ban chỉ đạo diễn tập thành phố.

Đối với phường Vân Dương, xã Nam Sơn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện cụ thể, nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập của thành phố; tích cực tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập; từ đó đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc diễn tập. Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ về thành phần, lực lượng, phương tiện, vật chất, địa điểm... đảm bảo cho huấn luyện và thực hành diễn tập đúng kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, tập trung hoàn tốt các chức năng, nhiệm vụ được phân công để cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng phường Vân Dương, xã Nam Sơn diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện./.

Nguồn: Cổng TTĐT TP