Danh mục Danh mục

Thông báo phương án bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng đường vào khu vui chơi giải trí phường Vân Dương

06/08/2019 17:49 Số lượt xem: 177

Sáng 06/8 tại Nhà văn hóa khu Vân Trại, phường Vân Dương, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức thông báo Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của Nhà nước và kế hoạch chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng đường vào khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ, vườn đồi sinh thái phường Vân Dương (đợt 2). Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thành phố; cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể một số phường, khu phố và các hộ dân có đất thu hồi tại dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường vào khu vui chơi, giải trí, nhà nghỉ, vườn đồi sinh thái phường Vân Dương có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển quy hoạch giao thông đô thị của thành phố. Giai đoạn 1 (tuyến 1) của dự án đã hoàn thành GPMB và đang được tập trung thi công. Giai đoạn 2 (tuyến 2) của dự án sẽ thu hồi 833m2 đất ở đô thị của 26 hộ dân thuộc 04 khu: Thượng (Khắc Niệm), Vân Trại (Vân Dương), Bồ Sơn (Võ Cường), khu 5 (Đại Phúc); tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 20,6 tỷ đồng.

Các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện giai đoạn 2 của dự án bầy tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương đầu tư và phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của Nhà nước; khẳng định sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với dự án; đề nghị Ban Quản lý Dự án xây dựng thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, các khu phố thông báo cụ thể thời gian, địa điểm và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời cho các hộ dân (ngày 07/8 - 08/8/2019 tại các Nhà văn hóa); tiếp nhận, giải đáp và giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị phát sinh; tiếp tục tuyên truyền, giải thích chính sách thu hồi đất của Nhà nước, đồng thời thực hiện công tác rà soát, kiểm kê, đo đạc, xác minh chủ hộ, nguồn gốc đất, diện tích đất...đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, từ đó lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện giai đoạn 3 (tuyến 3) của dự án trong thời gian tới./.

Nguồn: Cổng TTĐT TP