Thông tin liên hệ phường Vạn An

24/06/2019 17:51 Số lượt xem: 0

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

01

Đặng Viết Nghĩa

Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND phường

0969 358 699

 

02

Nguyễn Văn Hồng

PBT TT Đảng ủy phường

0916 554 737

 

03

Tống Quang Thanh

PBT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường

0966 679 629

 

04

Vũ Đình Hà

Phó CT HĐND phường

0904 080 867

 

05

Nguyễn Văn Thùy

Chủ tịch UB MTTQ phường

0977 014 302

 

06

Đặng Thanh Ngân

PCT UBND phường (Khối Kinh tế)

0974 328 228

 
07

Nguyễn Văn Khánh

PCT UBND phường (Khối Văn hoá) 0917 382 389  

08

Trịnh Thúy Quỳnh

Văn Phòng – Thống Kê phường

0973 543 845

 

09

Nguyễn Văn Quảng

Văn Phòng – Thống Kê phường

0982 979 974

 

10

Vũ Xuân Hậu

Tư Pháp – Hộ Tịch phường

0912 299 933

 

11

Đặng Huy Tuấn

Địa chính – Xây dựng phường

0349 555 696

 

12

Nguyễn Văn Du

Địa chính – Xây dựng phường

0383 632 212

 

13

Nguyễn Hà Linh

Văn hóa – Xã hội phường

0985 198 760

 

14

Nguyễn Văn Chiển

Văn hóa – Xã hội phường

0966 76 1955

 

15

Đặng Văn Cần

Chỉ huy trưởng QS phường

0985 878 915

 

16

Phạm Thị Hòa

Tài chính – Kế toán phường

0969 101 368

 

17

Nguyễn Thị Thu

Tài chính – Kế toán phường (kiêm VPĐU)

0328 015 888

 

18

Lê Thị Thúy Quỳnh

Bí thư Đoàn thanh niên phường

0979 464 157

 

19

Phạm Quốc Vinh

Chủ tịch Hội CCB phường

0833 315 388

 

20

Tống Thị Loan Phượng

Chủ tịch Hội LHPN phường

0348 182 130

 

21

Nguyễn Văn Công

Chủ tịch Hội ND phường

0915 179 175

 

22

Lương Ngọc Thành

Chủ tịch Hội người cao tuổi phường

082 215 279

 

23

 Đặng Thị Mến

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường

0816 091 646

 

24

Trần Thị Linh

Phó bí thư Đoàn Thanh niên phường

0989 453 632

 

25

Tống Hồng Khanh

Phó chủ tịch Hội CCB phường

0355 383 004

 

26

Nguyễn T. Phương Thảo

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường (KiêmTrưởng đài TT phường)

 

 

27

Đỗ Hữu Thanh

Phó chủ tịch UB MTTQ phường

0913 347 318

 

28

Nguyễn Thường Đức

Trưởng công an phường

0932 383 896

 

29

Kiều Xuân Kiểm

Phó trưởng công an phường

0888 915 338

 

30

Trần Hữu Bùi

Phó trưởng công an phường

0912 414 019

 

31

Trần Quốc Quân

Phó chỉ huy Trưởng BCH QS phường

0973 956 166

 

32

Tống Thị Lực

Cán bộ văn thư

0343 323 241

 

II. DANH SÁCH TRƯỞNG KHU PHỐ:

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Quang Tới

Trưởng Khu Vạn Phúc

0944 756 811

2

Lương Thanh Phương

Trưởng Khu Đương Xá 1

0912 673 242

3

 Đặng Văn Tiến

Trưởng Khu Đương Xá 2

0972 390 898

4

Trần Đức Ngọc

Trưởng Khu Đương Xá 3

0382 682 262

5

Trần Ngọc Tân

Trưởng Khu Thượng Đồng

0785 566 866

6

Nguyễn Quốc Thành

Trưởng Khu Thụ Ninh

0372 840 287

         *Địa chỉ email cơ quan: vanan.tpbacninh@bacninh.gov.vn

Nguồn: UBND phường Vạn An