Danh mục Danh mục

Chiều ngày 09/7, Ủy ban MTTQ phường Vạn An tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhiệm kì 2019 – 2024 nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.

09/07/2020 11:21 Số lượt xem: 39

Dự hội nghị có ông Trịnh Hồng Hải –PCT UBMTTQ thành phố. Về phía phường có ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Bí thư TT Đảng ủy phường; ông Tống Quang Thanh – CT UBND phường; các ông bà TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường; Các ông bà là ủy viên UB MTTQ phường khóa XXI; Về phía khu có các ông bà là bí thư chi bộ, trưởng khu, Trưởng Ban công tác mặt trận của 6 khu dân cư.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo về hoạt động phối hợp của HĐND và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm của UBND phường; báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ phường đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm; phối hợp với các ban ngành, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, đặc biệt thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh", cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phối hợp với UBND phường quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời các đối tượng chính sách và người có công, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 13.200.000 đồng. Trong đại dịch Covid - 19, UB MTTQ phường đã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân ủng hộ trên 110 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch.

Tại hội nghị đã có 2 ý kiến tham luận góp phần làm rõ các nội dung trong báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trịnh Hồng Hải – PCT UBMTTQ thành phố và ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Bí thư TT Đảng ủy phường đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường trực MTTQ phường, ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của MTTQ phường trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ủy ban MTTQ phường cần tập trung thực hiện tốt 1 số nội dung như đổi mới, nâng cao phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động do các cấp triển khai; tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy sức mạnh đoàn kết các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh, xây dựng phường Vạn An ngày càng phát triển.

 

Tống Thị Loan Phượng
Nguồn: UBND phường Vạn An