Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6497

Đã truy cập : 45182254

Thực hiện công văn số 1315/UBND – VHTT của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh về việc " đẩy mạnh tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn thành phố ".