Danh mục Danh mục

Phường Thị Cầu tiếp tục quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới

04/08/2020 08:42 Số lượt xem: 42

Trước tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo khẩn số 15, 16, 17,18 của Bộ Y tế; Thực hiện Công văn số 15/CV-BCĐ ngày 30/7/2020; Công văn số 16/CV-BCĐ ngày 31/7/2020 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Ninh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ, không để bị động chủ quan, lờ là, mất cảnh giác trong công tác triển khai phòng, chống dịch kiên quyết hạn chế không để dịch bệnh lây lan, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã bám sát và triển khai kịp thời, nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của thành phố, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh của phường. Tại các nhà văn hóa khu, các điểm tập trung đông người đều có pano khuyến cáo người dân về nguyên nhân lây nhiễm, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và kêu gọi người dân tự giác bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng với phương châm mỗi người dân là một chiến sỹ trong cuộc chiến chống dịch Covid - 19 trên địa bàn phường.

Thành lập 8 Tổ công tác ở 8 khu phố gồm: Trưởng khu phố, công an, y tế, ban công tác mặt trận các khu phố, cộng tác viên dân số, tổ trưởng nhân dân do Trưởng khu làm Tổ trưởng.

BCĐ phường đã ban hành Công văn số 04/CV-BCĐ ngày 31/7/2020 của về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Rà soát các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng về địa phương từ ngày 01/7/2020 đến nay. Rà soát, lập danh sách 110 công dân từ thành phố Đà Nẵng trở về địa phương lưu trú từ ngày 01/7/2020 đến nay, Hiện tại trên địa bàn phường đang quản lý, theo dõi 45 công dân người nước ngoài (trong đó: 35 người Trung Quốc, 10 người Malaysia).

Với những biện pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, phường Thị Cầu cùng với thành phố Bắc Ninh đã, đang đóng góp tích cực trong công tác kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19./.

Đinh Minh-Đài TT phường