Danh mục Danh mục

Phường Thị Cầu hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

26/08/2020 08:32 Số lượt xem: 43

Thực hiện công văn số 1315/UBND – VHTT của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh về việc " đẩy mạnh tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn thành phố ". 

Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19, UBND phường Thị Cầu đã chỉ đạo tất cả cán bộ công chức, lãnh đạo các cơ quan,đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các nhà trường trên địa bàn phường tích cực vận động 100% cán bộ cơ quan mình có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên cũng như người thân trong gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

UBND phường đã chủ động trong công tác tuyên truyền việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn phường quản lý, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động đoàn viên, tổ công tác ở khu dân cư tích cực đi tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng giúp nhân dân với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp". Kết quả tính đến ngày 25/6/2020 toàn phường đã cài đặt 2121/3073 đạt tỷ lệ 68% điện thoại cài Bluezone. Trong thời gian tới UBND phường sẽ tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của phường để người dân biết và cài đặt ứng dụng Bluezone hiệu quả, kịp thời phát hiện các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid – 19.

Đinh Minh - Đài TT phường