Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6715

Đã truy cập : 43590032

Ngày 20/3/2020, UBND phường Suối Hoa chỉ đạo tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường.