Thông tin liên hệ phường Kinh Bắc

19/06/2019 14:49 Số lượt xem: 4

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1.

Nguyễn Thuý Tình

Bí thư - Chủ tịch HĐND

0914.920.079

nttinh.bn@bacninh.gov.vn

2.

Nguyễn Văn Khiết

Phó bí thư thường trực phụ trách UB MTTQ

0917.386.815

nvkhiet.bn@bacninh.gov.vn

3.

Nguyễn Kinh Quyền

Phó BT - Chủ tịch UBND

0946.116.609

nkquyen.bn@bacninh.gov.vn

4.

Bạch Văn Tấn

Phó chủ tịch HĐND

0917.632.686

bvtan.bn@bacninh.gov.vn

5.

Trương Đình Đại

Phó chủ tịch UBND

0397.883.388

tddai.bn@bacninh.gov.vn

6.

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó chủ tịch UBND

0392.362.761

nttha3.bn@bacninh.gov.vn

7.

Lê Công Hanh

Chủ tịch Hội Cựu CB

0988.630.196

lchanh.bn@bacninh.gov.vn

8.

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội LHPN

0936.699.980

nthuong4.bn@bacninh.gov.vn

9.

Nguyễn Văn Hiệp

Chủ tịch Hội Nông dân

0979.406.868

nvhiep2.bn@bacninh.gov.vn

10.

Trần Hải Yến

Bí thư Đoàn TNCS

0918.610.490

thyen.bn@bacninh.gov.vn

11.

Trần Văn Ninh

Chỉ huy trưởng BCHQS

0948.146.999

tvninh.bn@bacninh.gov.vn

12.

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Công chức Văn phòng

0983.424.663

nttthuy1.bn@bacninh.gov.vn

13.

Vũ Hoàng Nam Phương

Công chức Văn phòng thống kê

0901.575.123

vhnphuong.bn@bacninh.gov.vn

14.

Nguyễn Việt Trung

Công chức Tư pháp hộ tịch

0915.586.411

nvtrung.bn@bacninh.gov.vn

15.

Tống Văn Sang

Công chức Tài chính kế toán

0973.858.099

tvsang.bn@bacninh.gov.vn

16.

Đỗ Thị Như Quỳnh

Công chức Tài chính kế toán (Thủ quỹ, VPĐU)

0356.762.252

dtnquynh.bn@bacninh.gov.vn

17.

Trương Khánh Duy

Công chức Địa chính

0982.827.933

tkduy.bn@bacninh.gov.vn

18.

Nguyễn Mạnh Toàn

Công chức Địa chính XD

0976.547.895

nmtoan.bn@bacninh.gov.vn

19.

Đỗ Khánh Toản

Công chức VHXH-TDTT

0919.520.281

dktoan.bn@bacninh.gov.vn

20.

Nguyễn Xuân Trường

Công chức VHXH-TBXH

0399.758.988

nxtruong.bn@bacninh.gov.vn

21.

Nguyễn Như Hiền

Trưởng khu phố Thị Chung

0989.868.804

 

22.

Nguyễn Minh Tuân

Trưởng khu phố Y Na

0944.436.939

 

23.

Nguyễn Văn Tiến

Trưởng khu phố Niềm Xá

0982.368.771

 

24.

Nguyễn Văn Minh

Trưởng khu phố Yên Mẫn

0393.915.501

 

25.

Nguyễn Đức Quang

Trưởng khu phố Hồ Ngọc Lân

0379.281.533

 

26. Trịnh Thành Đông Trưởng khu phố 2 Y Na 0982.123.678  
Nguồn: UBND phường Kinh Bắc