Danh mục Danh mục

Bầu cử Trưởng khu phố Y Na, Niềm Xá, 2 Y Na và Thị Chung - nhiệm kỳ 2020-2023

26/10/2020 15:50 Số lượt xem: 77

      Hồi 7 giờ sáng ngày 25/10/2020, tại Nhà văn hoá các khu phố Y Na, 2 Y Na, Thị Chung và Niềm Xá đồng loạt tổ chức khai mạc cuộc bầu cử trưởng các khu phố nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tới dự khai mạc bầu cử tại 04 khu phố có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ và các thành viên BCĐ Bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 - 2023.

      Cuộc bầu cử diễn ra trong 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối cùng ngày được tổ chức trang trọng đảm bảo quy định của pháp luật. Đúng 19 giờ cùng ngày các Tổ bầu cử đồng loạt thông báo trên hệ thống truyền thanh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

Một số hình ảnh về quang cảnh cuộc bầu cử tại các khu phố Y Na, Niềm Xá, 2 Y Na và Thị Chung

      Về tham dự và bỏ phiếu tại 04 khu phố có 1420 lượt cử tri đại diện hộ gia đình đạt tỷ lệ trung bình là 95,23% cử tri đi bầu. Kết quả bầu cử tại 4 khu phố cụ thể như sau:

      - Khu phố Y Na số cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 98,9%, kết quả bầu cử trưởng khu phố đạt 98%.

      - Khu phố Niềm Xá số cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 95,1%, kết quả bầu cử trưởng khu phố đạt 93,7%.

      - Khu phố 2 Y Na số cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 94,3%, kết quả bầu cử trưởng khu phố đạt 92,7%.

      - Khu phố Thị Chung số cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 92,7%, kết quả bầu cử trưởng khu phố đạt 89,9%.

ĐKT,
Nguồn: UBND phường Kinh Bắc