Danh mục Danh mục

TPBN thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Khúc Xuyên.

17/06/2019 21:57 Số lượt xem: 34

Sáng 10/4, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Khúc Xuyên. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. 

Dự án ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Khúc Xuyên có tổng diện tích đất bị thu hồi là 20.233,9m2, của 109 hộ dân khu Trà Xuyên và khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên. Dự án được giao cho UBND phường Khúc Xuyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí là 9 tỷ đồng. Mức giá hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 528 ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; hồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 552 ngày 29/12/2014 ban hành bảng giá đất các loại trên địa bàn giai đoạn 2015 – 2019.

Sau khi nghe thông báo chủ trương thu hồi đất, đa số các hộ dân phường Khúc Xuyên đều bày sự đồng thuận với chủ trương của tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó đại diện một số gia đình có đất bị thu hồi tại dự án đề nghị thành phố xem xét tăng thêm mức giá bồi thường cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, nghi nhận sự đồng thuận ủng hộ dự án của người dân phường Khúc Xuyên. Đồng chí nhấn mạnh đây là dự án do nhà nước thu hồi đất lên mức giá bồi thường sẽ theo đúng quy định.

Để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với địa phương thống kế diện tích đất thu hồi của từng hộ, sau khi thống kê xong thì niêm yết diện tích gửi đến từng hộ để các hộ đối chiếu tránh tình trạng sai sót. Chính quyền địa phương và các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án cử cán bộ tham gia vào quá trình triển khai dự án nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân./.

Nguồn: Cổng TTĐT TP