Danh mục Danh mục

TPBN đối thoại nhằm giải đáp các ý kiến, thắc mắc trong quá trình niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để đấu giá QSDĐ diện tích 7,6 ha tại phường Khắc Niệm

19/09/2019 21:03 Số lượt xem: 191

Sáng 19/8, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại nhằm giải đáp các ý kiến, thắc mắc trong quá trình niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để đấu giá QSDĐ diện tích 7,6 ha tại phường Khắc Niệm. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng ban chuyên môn của thành phố; chính quyền địa phương và các hộ dân có đất thu hồi tại dự án.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để đấu giá QSDĐ diện tích 7,6 ha tại phường Khắc Niệm có tổng diện tích đất thu hồi là 74.216,5 m2 của 230 hộ dân thuộc khu Tiền Ngoài, khu Quế Sơn, khu Tiền Trong, khu Đoài và khu SƠn phường Khắc Niệm. Dự án được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1231 ngày 14/5/2019. Giao UBND phường Khắc Niệm làm chủ đầu tư với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ khoảng 8,5 tỷ đồng. Đơn giá được triển khai theo các quyết định 528 và 552 của UBND tỉnh giai đoạn 2015 - 2019.

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án đã nêu những kiến nghị. kiến nghị về tăng mức giá bồi thường hỗ trợ và thu hồi nốt số diện tích xen kẹp khó canh tác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để đấu giá QSDĐ diện tích 7,6 ha tại phường Khắc thuộc nhóm dự án do nhà nước thu hồi đất, nên mức giá bồi thường được triển khai theo đúng quy định. Đối với các ý kiến, kiến nghị còn lại, UBND thành phố sẽ quan tâm chú trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ được phân công, trong quá trình triển khai nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đồng thời giải đáp theo đúng thẩm quyền. Các hộ dân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận ủng hộ dự án để dự án được triển khai theo đúng lộ trình đề ra./.

Nguồn: Cổng TTĐT TP