Thông tin liên hệ phường Hạp Lĩnh

01/07/2019 15:08 Số lượt xem: 10

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Địa chỉ e mail

1

 Vũ Xuân Toàn

Bí thư Đảng uỷ

0982961348

vxtoan.bn@bacninh.gov.vn

2

 Nguyễn Thị Hựu

Phó bí thư Đảng uỷ

0986948848

nthuu. bn@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Việt

Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịchUBND phường

0983720035

nvviet2.bn@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Như Hùng

Uỷ viên BTV- Phó chủ tịch UBND phường

0396953337

nnhung.bn@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Công Vượng

Uỷ viên BTV- Chủ tịch UBMTTQ phường

0396953339

ncvuong.bn@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Tân

Đảng uỷ viên-

Phó chủ tịch HĐND

0972319954

nntan. bn@bacninh.gov.vn

7

 Trần Văn Hà

Chủ tịch Hội CCB

0396235521

tvha. bn@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Mỵ

Đảng uỷ viên - Chủ tịch Hội LHPN

0399275133

ntmy. bn@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Được

Chủ tịch Hội nông dân

0985097802

ntduoc. bn@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Công Thành

Bí thư đoàn phường

0986163193

ncthanh.bn@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Doãn Long

Thành viên UBND phường - CHT quân sự

0985042085

ndlong. bn@bacninh.gov.vn

12

Đỗ Viết Xuân

Cán bộ TBHX

0983444535

dvxuan.bn@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Như Thành

CDQLĐT phường

0388725176

nnthanh.bn@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Đăng Trọng

ĐUV- Công chức  ĐCXD

0988258080

ndtrong.bn@bacninh.gov.vn

15

Trần Quang Thiện

Công chức  Xây dựng

0986141419

tqthien. bn@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Công Phúc

Cán bộ Tư pháp

0984776095

ncphuc.bn@bacninh.gov.vn

17

Trần Hữu Giáp

ĐUV- Cán bộ TP-HT

0971732741

thgiap. bn@bacninh.gov.vn

18

Nguyễn Nam Hà

Cán bộ TC-KT

0963455699

nnha.bn@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Thị Ninh

ĐUV- Công chức VP-TK

0976425287

ntninh. bn@bacninh.gov.vn

20

Nguyễn Văn Hữu

ĐUV Công chức VP-TK

0988278080

nvhuu. bn@bacninh.gov.vn

21

Nguyễn Thị Minh

Công chức Tài chính- KT

0987704084

ntminh. bn@bacninh.gov.vn

22

 Đồng Thị Lan

Văn hoá -  Xã hội

0977876196

 

23

 Nguyễn Doãn Bính

Trưởng khu Tiên Xá

0984032978

 

24

  Nguyễn Gia Tuấn

Trưởng khu Trần

0782042905

 

25

 Trần Hữu Đát

Trưởng khu phố Ất

0979365206

 

26

 Nguyễn Như Cương

Trưởng khu phố Sơn

0984950883

 

Nguồn: UBND phường Hạp Lĩnh