Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7547

Đã truy cập : 45233634

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Đáp Cầu!
Thực hiện công văn số 505 của UBND tỉnh, các công văn hướng dẫn của sở, Phòng GDĐT Thành phố Bắc Ninh từ ngày 1/3/2021 tất cả học sinh tỉnh Bắc Ninh đi học trở lại.