Thông tin liên hệ phường Đáp Cầu

05/07/2019 08:24 Số lượt xem: 0

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT di động

1

Trần Quang Lịch

Bí thư Đảng ủy 

0986.059223

2

Hạ Thế Long

Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

0983.259890

3

Nguyễn Thị Nụ

Phó BT Đảng ủy

0976.983646

3

Nguyễn Đình Thu

Phó chủ tịch HĐND

0987.508391

4

Nguyễn Văn Đức

Phó chủ tịch phường

0911.022146

5

Lê Thị Thanh Thủy

Chủ tịch MTTQ

0858.734988

6

Nguyễn Đại Tuấn

Cán bộ VP ủy ban

0973.403361

7

Vũ Đình Long

Cán bộ Tư pháp kiêm phó trưởng QS

0912.202269

8

Nguyễn Thu Trang

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch

0913.075603

9

Nguyễn Thị Cúc

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch

0389.940370

10

Hoàng Mạnh Khang

Văn hóa - Xã hội

0985.548809

11

Đoàn Tấn Hải

Cán bộ VP thống kê

0915.830902

12

Đào Thị Hương Lan

Cán bộ ĐTBXH

0979.236686

13

Hoàng Thị Hoa

Tài chính - Kế toán

0972.616976

14

Vũ Thị Trà My

Địa chính

0984.001985

15

Nguyễn Trung Thành

MT - Xây dựng

0961.888009

16

Lê Văn Khánh

Chỉ huy trưởng QS

0988.837387

17

Ngô Thị Tuyết Minh

Chủ tịch Hội phụ nữ

0976.566165

18

Trần Mỹ Linh

Bí thư Đoàn TN

 0966.445128

19

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch Hội CCB

0912.837887

20

Nguyễn Xuân Thức

Chủ tịch Hội CTĐ

0982.606259

21

Thạch Xuân Khồi

Chủ tịch Hội NCT

0979.981879

22

Đào Thị Thủy

Trưởng Đài TT

0395.663369

23

Lê Minh Thành

Trưởng khu phố 1

0386.555451

24

Nguyễn Lê Ngọc

Trưởng khu phố 2

0917.905268

25

Bùi Hữu Bình

Trưởng khu phố  3

0973.976290

26

Lê Văn Học

Trưởng khu phố  4

0914.607717

27

Nguyễn Văn Thắng

Trưởng khu phố 5

0986.117508

28

Nguyễn Văn Thái

Trưởng khu phố 6

0914.111426

29

Nguyễn Văn Học

Trưởng khu phố 10

0358.107559

 
Nguồn: UBND phường Đáp Cầu