Danh mục Danh mục

UBND thành phố sơ kết 4 năm thực hiện các Quy chế phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể

05/07/2019 08:36 Số lượt xem: 136

Chiều 02/7, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện các Quy chế phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; cơ quan, đơn vị chuyên môn UBND thành phố.

Trong những năm qua, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng đô thị Bắc Ninh trở thành thành phố loại I. Trong đó có sự đóng góp tích cực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố với các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội về việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH; giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ; cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân; thực hiện chế độ hội, họp, giao ban, thông tin, báo cáo; hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu HĐND; xây dựng và thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động; tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước,v,v...Nổi bật là công tác phối hợp tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, xây dựng "Tuyến phố văn minh đô thị"; đảm bảo trật tự ATGT; thực hiện tốt Đề án xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, nhất trí cao của nhân dân đối với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, GPMB thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, tiêu biểu là dự án xây dựng đường dây hướng tuyến và Trạm biến áp 110kv tại phường Vũ Ninh; dự án xây dựng tuyến ống truyền tải và Trạm bơm tăng áp cấp nước dọc QL 18 tại phường Đại Phúc, đã được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng,v,v...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện ghi nhận, đánh giá công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể với UBND thành phố trong thời gian qua; đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợp cụ thể, xác định rõ những vấn đề trọng tâm để phối hợp triển khai thực hiện; thường xuyên trao đổi thông tin, chế độ báo cáo theo quy định; các cơ quan chuyên môn thành phố tích cực, chủ động tham mưu UBND thành phố giải quyết các kiến nghị, đề xuất liên quan để công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH, xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các Quy chế phối hợp trong thời gian qua.

Nguồn: Cổng TTĐT TP