Danh mục Danh mục

PHƯỜNG ĐÁP CẦU THĂM , TẶNG QUÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, NGƯỜI CAO TUỔI DỊP TẾT XUÂN TÂN SỬU 2021

03/02/2021 08:57 Số lượt xem: 32

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường đón xuân Tân Sửu 2021

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường đón xuân Tân Sửu 2021, vừa qua đoàn đại biểu UBND phường đáp cầu và các khu phố đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với các mạng, người cao tuổi trên địa bàn phường nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc, với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Tại các nơi đến thăm và trao quà đoàn đại biểu phường và khu phố đã ân cần  động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người cao tuổi,  thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực động viên con cháu tham gia mọi phong trào của địa phương.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Đức – PCT.UBND thay mặt lãnh đạo thăm tặng quà

Nhân dịp này lãnh đạo phường đã trao quà cho hai đảng viên cao tuổi Hạ Bá Sơn, Nguyễn Hữu Sinh khu 6,thăm trao quà cho ông :Hạ Bá Toán thương binh 61% và cụ Trương Thị Mận 100 tuổi,việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách  mạng,người cao tuổi, các hộ nghèo nhất là trong dịp tết cổ truyền của dân tộc được cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các khu phố phường đáp cầu thường xuyên quan tâm, trú trọng mong muốn mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết, an toàn , tiết kiệm.

Nguồn: UBND Phường Đáp Cầu