Danh mục Danh mục

Họp bàn phương án thiết kế, chỉnh lý bổ sung trưng bày Nhà trưng bầy thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt

05/07/2019 08:50 Số lượt xem: 163

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2019), 65 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2019), sáng 03/5, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp bàn thống nhất phương án thiết kế, chỉnh lý bổ sung trưng bầy Nhà trưng bầy tư liệu, hiện vật về thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Sử học, Bảo tàng tỉnh, phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố.

Theo phương án thiết kế sơ bộ, Nhà trưng bầy tư liệu, hiện vật về thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt gồm 3 phòng, trong đó phòng 1: gian tưởng niệm và trưng bầy phục chế một phần phòng làm việc; phòng 2: chỉnh lý, bổ sung trưng bầy tư liệu, hiện vật; phòng 3: trưng bầy nội dung đồng chí Hoàng Quốc Việt với hòa bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế...Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng ý kiến về thiết kế phòng khánh tiết, lựa chọn tượng, câu đối; chắt lựa những tư liệu, hiện vật tiêu biểu và rõ nguồn gốc; trưng bầy tư liệu, hiện vật theo biên niên, tiểu đề; bổ sung tư liệu về quê hương Đáp Cầu của đồng chí; công tác bảo quản tư liệu, hiện vật, tuyên truyền, thuyết minh, đảm bảo an ninh trật tự tại Nhà trưng bầy v,v...

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực kết luận hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực cám ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ và khẩn trương điều chỉnh, bổ sung vào phương án thiết kế làm cơ sở để thành phố báo cáo tỉnh, trong đó cần lưu ý: tiếp tục rà soát tư liệu, hiện vật về đồng chí Hoàng Quốc Việt trong gia đình, dòng họ và những nơi khác. Lựa chọn những tư liệu, hiện vật tiêu biểu nhất gắn với từng sự kiện, mốc thời gian hoạt động của đồng chí; Chuẩn bị hai phương án thiết kế phòng khánh tiết và lựa chọn câu đối để xin ý kiến tỉnh; Tìm hiểu thêm thông tin tư liệu qua các cuộc Hội thảo về đồng chí Hoàng Quốc Việt do các ngành Trung ương, tỉnh tổ chức; Tính toán lựa chọn Tượng phù hợp; Bổ sung tủ trưng bầy tư liệu, hiện vật và ảnh các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh tham dự các sự kiện về đồng chí Hoàng Quốc Việt, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay; Tính toán lắp đặt bổ sung máy điều hòa, đèn chiếu sáng, loa thuyết minh, v,v...

Nguồn: Cổng TTĐT TP