Giới thiệu về phường Đáp Cầu

05/07/2019 08:23 Số lượt xem: 0

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, DÂN SỐ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

Năm 1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 11 về việc thành lập đơn vị hành chính cấp phường. Theo đó, ngày 01/10/1981, Ban hành chính khu phố Đáp Cầu được chuyển thành phường Đáp Cầu.

Đáp Cầu là phường nằm ở phía Bắc Thành phố Bắc Ninh, có diện tích tự nhiên là 0,93km2 , với dân số hơn 8000 ngowif với 2194 hộ phân đều ở 7 khu phố, khu 1, khu 2, khu 3, khu 4, khu phố 5, khu phố 6 và khu phố 10.

+ Phía đông giáp với xã Kim Chân

+ phía tây giáp với phường Vũ Ninh

+ Phía Nam giáp với phường Đáp Cầu.

+ Phía Bắc giáo với xã Đạo Ngạn (Bắc Giang).

Phường Đáp Cầu có 2 tuyến đường bộ 1A và 1B chạy qua bởi 2 cầu như nguyệt và Đáp Cầu. Có tuyến đường sắt Hà Nội lạng sơn chạy qua. Cùng với đường thủy bởi con sông cầu thông thương Hải Phòng và Quảng Ninh. Với địa thế của Đáp Cầu giao thông thuận lợi đường sắt, đường bộ và đường thủy tạo điều kiện thuận lợi góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhất là dịch vụ vận tải đường bộ và đường thủy.

Phường Đáp Cầu là phường có núi, có sông địa hình sơn thủy hữu tình, tạo thuận lợi cho việc kinh doanh và dịch vụ vận tải.

Phường Đáp Cầu nằm trong vùng khí hậu  nhiệt đới gió mùa.  Một năm chia làm 4 mùa rõ rệt, xuân, hạ, thu, đông. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên dới 220c. Số ngày nắng trong năm từ 225 - 240 ngày, lượng mưa trung bình trên dưới 1500m, độ ẩm 70 - 80%, ít chịu ảnh hưởng của các cơn bão khi vào đến đất liền.

Vị trí địa lý trên bến dưới thuyền và điều kiện tự nhiên tạo thuận lợi cho Đáp Cầu phát triển kinh tế với cơ cấu mũi nhọn là tiểu thủ công, thương mại và dịch vụ vận tải đường bộ và thủy, đồng thời mở mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội với các địa phương khác.

II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI:

Với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế của phường luôn duy trì  kinh tế phát triển đúng hướng có mức tăng trưởng và thu ngân sách khả quan. Hoạt động thương mại, dịch vụ, có một số doanh nghiệp lớn như công ty TNHH du lịch và quốc tế Phượng Hoàng đạt tiêu chuẩn 5 sao với nhiều mô hình kinh doanh có hiệu quả, công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn…. Những doanh nghiệp này đóng góp nguồn ngân sách lớn cho nhà nước và giải quyết cơ bản số lao động trong độ tuổi trên địa bàn phường. Đời sống nhân dân luôn được quan tâm, số hộ giàu tăng, số hộ nghèo giảm, phường không có hộ đói. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Hằng nằm đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Trình độ nhận thức của nhân đân ngày càng nâng cao. Công tác tuyên truyền chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước được thường xuyên.

Lĩnh vực văn hóa xã hội của phường luôn được chú trọng mặt bằng dân chí được nân cao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện, 3 nhà trường đều đạt chuẩn quốc gia cơ sở vật chất đảm bảo, y tế được củng cố và phát triển, sức khỏe của nhân dân luôn được quan tâm chăm sóc, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao luôn được duy trì và nâng cao. Tỷ lệ người tập thể thao thường xuyên ngày một tăng.

Đảng bộ phường Đáp Cầu có 360 đảng viên sinh hoạt 12 chi bộ, trên 400 đảng viên đang công tác về sinh hoạt theo quy định 76 của bộ chính trị. Trong những năm qua Đảng ủy phường luôn phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ pháp triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường phát triển không ngừng về tổ chức hội thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, với nhiều phong trào cụ thể, thiết thực, cán bộ và nhân dân trong phường luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, thiết thực, năng động sáng tạo, cần cù lao động sản xuất, kinh doanh đội ngũ cán bộ đảng viên luôn nhiệt tình sáng tạo, trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của địa phương, đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư phục vụ cho đời sống nhẩu nhân dân ngày càng tốt hơn. Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ không ngừng được củng cố và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, sự điều hành quản lý nhà nước của chính quyền và vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quần chún hoạt động ngày càng có hiệu quả, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền.

Nguồn: UBND phường Đáp Cầu