GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ BẮC NINH

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 10
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ BẮC NINH

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ BẮC NINH

          Đơn vị hành chính thành phố Bắc Ninh năm 2016:
          Số đơn vị hành chính thuộc Thành phố Bắc Ninh gồm 19 xã, phường với 113 thôn, khu phố và trên 200 cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn:
          + 16 phường: Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, Suối Hoa, Ninh Xá, Tiền An, Vệ An, Vạn An, Kinh Bắc, Đại Phúc, Võ Cường, Vân Dương, Hạp Lĩnh, Phong Khê, Khúc Xuyên, Khắc Niệm. 
          +  3 xã: Hòa Long, , Kim Chân, Nam Sơn. 

(Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND thành phố)

Nguyễn Thị Nga
Nguồn: UBND thành phố