Ngày 19/10 tại trường Đại học Kinh Bắc, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo thành phố Bắc Ninh phối hợp tổ chức ngày hội "Hiến máu tình nguyện - Giọt hồng sinh viên" năm 2019.

Liên kết website

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy