Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Thành phố Bắc Ninh

(TP. Bắc Ninh)- Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang được các điều tra viên (ĐTV) tích cực thu thập thông tin từ cơ sở. Để bảo đảm tính chính xác, công tác giám sát, hướng dẫn cũng được Ban Chỉ đạo các cấp và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Liên kết website

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy