Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thường trực HĐND thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 62

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH:

 
 
 
 
Đ/c: Nguyễn Hoàng Long
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
 
Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI.

 

Đ/c: Nguyễn Thanh Mai

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI.
Nguồn: HĐND thành phố