Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thường trực HĐND thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 14
Thường trực HĐND thành phố

 DANH SÁCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HĐND

THÀNH PHỐ BẮC NINH KHOÁ XXI, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH:

 
 
 
 
Đ/c: Vũ Chí Kiên- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI.
 
 

 

Đ/c Cáp Văn  Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI.

 

 II. TRƯỞNG CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ:

          Ban Kinh tế - xã hội: Đ/c Nguyễn Hoàng Long- Uỷ viên Ban Thường vụ ,Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

          Ban Pháp chế: Đ/c Nguyễn Mạnh Hiếu- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ
Nguyễn Thị Nga
Nguồn: Văn phòng HĐND thành phố