Thông tin liên hệ Thành phố Bắc Ninh

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 340

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN  THÀNH PHỐ

Tên cơ quan

Lãnh đạo cơ quan

Chức vụ

SĐT

Email

A. Thành ủy

Văn phòng Thành Ủy

Nguyễn Trung Dũng

Chánh Văn phòng

0222.3 821.238

vptu.bn@bacninh.gov.vn

Ban Tổ chức Thành ủy

Nguyễn Hoàng Long

Trưởng ban

0222.3 823.025

nhlong.bn@bacninh.gov.vn

Ban Tuyên Giáo Thành ủy

Nguyễn Đức Hiên

Trưởng ban

0222.3 870.612

ndhien.bn@bacninh.gov.vn

Ban Dân vận Thành ủy

Trương Ngọc Trang

Trưởng ban

0222.3 826.277

tntrang.bn@bacninh.gov.vn

Ủy ban kiểm tra Thành ủy

Đỗ Chu Hưng

Chủ nhiệm UBKT

0222.3 823.045

dchung.bn@bacninh.gov.vn

B. HĐND-UBND thành phố

Cơ quan chuyên môn

Văn phòng HĐND-UBND

Nguyễn Ngọc Hiếu

Chánh Văn phòng

0222.3822 355

nnhieu.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Nội vụ

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng

0222.3 508 805

nvhung.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Nguyễn Thị Phúc

Trưởng phòng

0222.3827.043

ntphuc.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Văn hóa- Thông tin

Nguyễn Thị Hải

Trưởng phòng

0222.3821.975

nthai2.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Giáo dục đào tạo

Nguyễn Cương Nghị

Trưởng phòng

0912429904

ncnghi.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Kinh Tế

Trinh Xuân Nhàn

Trưởng phòng

0222.3820 103

txnhan.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Tư pháp

Nguyễn Văn Hồng

Trưởng phòng

0222.3820423

nvhong.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Tài nguyên - Môi  trường

Nguyễn Công Vạn

Trưởng phòng

0222.3874 168

ncvan.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Lao động Thương binh XH

Trần Quang Lộc

Trưởng phòng

0913329668

tqloc.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Y tế

Đặng Quang Ảnh

Trưởng phòng

0222.3870911

dqanh.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Thanh tra

Nguyễn Thị Khuy

Chánh Thanh tra

0222.3811749

ntkhuy1.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

Chu Thanh Hải

Trưởng phòng

0222.3874008 

cthai.bn@bacninh.gov.vn

Trung tâm hành chính công TP Trần Minh Tú Giám đốc 0222. 3663.379 tmtu.bn@bacninh.gov.vn

Đơn vị sự nghiệp

Đài phát thanh TP

Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng Đài

0222.3821.213

ntlphuong.bn@bacninh.gov.vn

Trung tâm Văn hóa Thể thao TP

Nguyễn Quốc Tuấn

Giám đốc

0222 3870 716

nqtuan.bn@bacninh.gov.vn

Trung tâm DVNN

Diêm Quốc Thịnh

Giám đốc

0222 3874 248

dqthinh.bn@bacninh.gov.vn

Ban quản lý dự án xây dựng

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc 

 

ntthanh.bn@bacninh.gov.vn

Đội quản lý trật tự đô thị

Ngô Văn Thúc

Đội trưởng

0222.3600.627

nvthuc.bn@bacninh.gov.vn

Hội chữ thập đỏ

Nguyễn Thế Chương

Chủ tịch hội

02223.874114

ntchuong.bn@bacninh.gov.vn

Admin