Thông tin liên hệ Thường trực Ban biên tập Cổng TTĐT Thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 9
Thông tin liên hệ Thường trực Ban biên tập Cổng TTĐT Thành phố
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố.
SĐT: 0241.3821.975
Địa chỉ: 217 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 
 
 
Nguyễn Thị Nga
Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố