Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ Ba

05/04/2021 16:49 Số lượt xem: 57

Sáng 05/4, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ Ba, năm 2021 trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị xét chọn, đề nghị Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu Nghệ nhân cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng xét tặng chủ trì.

 Hồ sơ đề nghị xét danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần thứ Ba, năm 2021 gồm 69 hồ sơ với loại hình nghệ thuật: Dân ca Quan họ Bắc Ninh và múa dân gian.  Sau khi nghe thông tin hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân và thảo luận, đánh giá, phân tích về thành tích, đóng góp của các cá nhân vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các loại hình văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cũng như đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; Hội đồng xét tặng thống nhất bỏ phiếu lựa chọn 56 hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu Nghệ nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu nhấn mạnh: Danh hiệu “Nghệ nhân” là sự ghi nhận và tôn vinh các cá nhân có cống hiến to lớn cho công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Do đó, việc xét tặng cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn, công khai, minh bạch; đồng chí giao Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ của các cá nhân đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xét tặng theo quy định./.

Tuấn Minh –Trần Doanh- Đài thành phố Bắc Ninh