UBND thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách trên địa bàn

05/06/2017 08:14 Số lượt xem: 534

(TP. Bắc Ninh)- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, gồm dự án đầu tư xây dựng đường dây hướng tuyến ĐZ 110kV và Trạm biến áp 110kV; Dự án xây dựng tuyến ống truyền tải dọc QL18 và Trạm bơm tăng áp cấp nước. Chiều 1/6 UBND thành phố đã triệu tập các ngành, đơn vị liên quan bàn giải pháp tập trung triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Hội nghị đã thống nhất cao với quan với quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng tầm quan trọng và tính cấp thiết của 2 dự án, khi hoàn thành sẽ hạn chế tình trạng quá tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người dân thành phố.

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà kết luận hội nghị

Do tính cấp bách của 2 dự án, trên cơ sở các ý kiến tham góp tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp, khẩn trương kiểm đếm, quy chủ và hoàn thiện các hồ sơ, thủ trình cấp có thẩm quyền ra thông báo thu hồi đất đối dự án xây dựng Trạm tăng áp trong vòng 15 ngày, dự án xây dựng đường dây hướng tuyến ĐZ 110kV và Trạm biến áp 110kV trong vòng 30 ngày, sau đó thành phố sẽ tổ chức họp dân; chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ kinh phí chi trả cho các hộ dân khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường thu hồi đất; cấp ủy đảng, chính quyền phường Đại Phúc, Vũ Ninh và các khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận thức rõ mục đích, tầm quan trọng của 2 dự án đối với đời sống dân sinh, đồng thuận và chấp hành tốt chính sách bồi thường GPMB của nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; thành phố phấn đấu trong tháng 7 sẽ bàn giao mặt bằng để xây dựng Trạm tăng áp cấp nước và tháng 9 sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công xây dựng đường dây hướng tuyến ĐZ 110kV và Trạm biến áp 110kV./.

Phúc Hưng - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh