UBND thành phố triển khai nhiệm vụ khối Kinh tế và lĩnh vực tài nguyên – môi trường

18/01/2019 14:53 Số lượt xem: 150

Ngày 16/1, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác khối kinh tế, lĩnh vực tài nguyên – môi trường năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố và 19 phường, xã trên địa bàn.

Năm 2018, khối kinh tế, lĩnh vực tài nguyên – môi trường đã áp dụng các giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, tập trung hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Trong đó, có một số kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,1%; tổng sản phẩm xã hội chiếm 16,7% GRDP toàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 26.700 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt hơn 100.000 tỷ đồng, tăng 15,3% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách thành phố ước thực hiện gần 2.700 tỷ đồng, đạt 176% dự toán, tăng 21% so với năm 2017.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện đề nghị các cơ quan, đơn vị khối kinh tế và lĩnh vực tài nguyên – môi trường tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tập trung hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 về: “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân”. Triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ. Củng cố, nâng cao hoạt động một số chợ và tuyến phố chuyên doanh. Khuyến khích các ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường. Hoàn thiện Đề án chuyển đổi Cụm Công nghiệp Phong Khê thành trung tâm logistic và thương  mại, dịch vụ. Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán giao.

Về lĩnh vực tài nguyên – môi trường, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trương. Thực hiện tốt công tác GPMB những dự án trọng tâm, trọng điểm. Góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố đề ra trong năm 2019./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh