UBND thành phố triển khai dừng các hoạt động tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên đê trong mùa mưa bão

22/05/2019 07:58 Số lượt xem: 156

Sáng 21/5, đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị triển khai dừng các hoạt động tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên hành lang bảo vệ đê trên địa bàn trong mùa mưa bão năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các ngành, đơn vị chuyên môn thành phố, chính quyền địa phương có đê và tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có 39 bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng, trong đó có 33 bãi tập kết nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 23 ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh, 06 bãi tập kết nằm ngoài quy hoạch (đã dừng hoạt động).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng, đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn đê trong mùa mưa bão năm nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành nghiêm túc thông báo số 983 ngày 06/5/2019 của UBND thành phố về việc dừng các hoạt động tập kết, đồng thời giải tỏa toàn bộ cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên hàng lang bảo vệ đê trong thời gian từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/10/2019. Các ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ đê điều; hướng dẫn một số chủ bãi tập kết trong quy hoạch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đất đai để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức ký cam kết không vi phạm; Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân cố tình không giải tỏa bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên hành lang bảo vệ đê.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh