UBND thành phố triển khai công tác Bảo hiểm y tế năm học 2018 – 2019

30/11/2018 08:27 Số lượt xem: 214

Sáng 29/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018 và triển khai công tác Bảo hiểm y tế năm học 2018 – 2019. Đến dự có đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; các cơ quan, đơn vị của thành phố và đại diện các trường học trên địa bàn.

Năm học 2017 - 2018 là năm thứ 3 thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, tuy gặp một số khó khăn nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị liên quan, công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn thành phố có 65/65 trường học triển khai công tác Bảo hiểm y tế; hơn 44.600 học sinh, sinh viên được cấp thẻ Bảo hiểm y tế ( đạt tỷ lệ 100%). Tổng số tiền thu từ Bảo hiểm y tế hơn 19 tỷ đồng. Việc chi trả, thanh toán phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, chi hoa hồng và kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường được thực hiện theo đúng quy định. Trong đợt thu lần 1 đối với học sinh lớp 1 và sinh viên khóa đầu nhập học năm học 2018 – 2019, đã có gần 7.200 em ở 33 trường được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế. Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm học 2018 – 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, tự giác thực hiện, đưa Luật Bảo hiểm y tế thực sự đi vào cuộc sống. Đối với Bảo hiểm xã hội thành phố cần làm tốt công tác hướng dẫn lập danh sách, thu phí, in thẻ Bảo hiểm y tế chính xác, kịp thời; thanh toán hoa hồng, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng quy định. Lựa chọn những  cơ sở khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng học sinh, sinh viên đảm bảo uy tín, chất lượng. Phấn đấu giữ vững tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016 – 2020.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Nhân dịp này, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen cho 13 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh