UBND thành phố tổng kết công tác Quản lý đô thị năm 2018

10/01/2019 08:33 Số lượt xem: 200

Chiều 08/1, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức tổng kết nhiệm vụ khối Quản lý đô thị năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, thành phố; Chủ tịch UBND và cán bộ quản lý đô thị 19 xã, phường.

Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực Thành ủy, giám sát của HĐND thành phố và sự nỗ lực, cố gắng của của các địa phương, đơn vị đã bám sát chủ đề công tác năm “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ”, công tác quản lý nhà nước về đô thị, an toàn giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, môi trường, khoáng sản…trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực và từng bước đi vào nề nếp. Nguồn lực đầu tư thường xuyên được quan tâm, nhất là các dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, tăng kinh phí đặt hàng đối với các sản phẩm công ích, tăng cường chiếu sáng công cộng, trang trí. Các đồ án quy hoạch đã cơ bản đảm bảo tiến độ phục vụ, mục tiêu điều chỉnh, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các dự án dân cư dịch vụ, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, đất đai, môi trường, an toàn giao thông được tăng cường…qua đó diện mạo đô thị có sự chuyển biến rõ rệt, nếp sống văn minh đô thị dần được hình thành…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, kiểm điểm, phân tích nguyên nhân những mặt còn tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý đô thị năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũ Chí Kiên ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác quản lý đô thị năm 2018. Đồng chí cũng nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế đồng thời gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm để các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện trong thời gian tới: Bám sát chủ đề công tác năm 2019 "Toàn dân hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa cho nhân dân" và 5 quyết tâm chính trị BCH Đảng bộ thành phố đề ra; thực hiện tốt công tác phối hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đô thị; tập trung nguồn lực bảo trì, đầu tư chỉnh trang các công trình hạ tầng kiến trúc đô thị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xây dựng, an toàn giao thông, môi trường, đất đai, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Trước mắt, đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giao nhiệm vụ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác phối hợp, bám sát và thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 và 5 quyết tâm chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về "Tăng cường trật tự kỷ cương văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020", "đẩy mạnh phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020"; Chỉ thị số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh về "Tăng cường quản lý trật tự đô thị trên địa bàn"; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, tổ chức ký cam kết đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm trật tự đô thị, xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, lấn chiếm đất đai; tập trung cao cho công tác GPMB và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu cũng đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với thành phố rà soát, kiểm tra các điều kiện thi công, vệ sinh môi trường, an toàn lao động đối với những công trình xây dựng nhà cao tầng. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện đỗ, dừng sai quy định, chở vật liệu quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh