UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố quyết định tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2016

21/04/2017 16:34 Số lượt xem: 551

(TP. Bắc Ninh)- Ngày 18/4, UBND thành phồ Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định tuyển dụng giáo viên Mầm non năm 2016. Đồng chí Lưu Đình Thực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Sau 6 tháng triển khai các bước theo đúng quy trình trong công tác thi tuyển và tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, Hội đồng thi tuyển thành phố đã tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên mầm non đảm bảo công bằng, nghiêm túc và khách quan, đã có 48 giáo viên trúng tuyển viên chức. Đây là nguồn giáo viên chất lượng được bổ sung kịp thời cho các trường Mầm non.

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Đình Thực đã trực tiếp trao quyết định và phát biểu chúc mừng các giáo viên mới trúng tuyển; đồng thời khẳng định: Sự nghiệp giáo dục, đào tạo luôn được thành phố đặc biệt quan tâm bằng việc đầu tư xây dựng trang thiết bị, cơ sở vật chất, trường lớp hoàn chỉnh, chú trọng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên đạt chuẩn, tạo điều kiện tốt nhất để Ngành giáo dục của thành phố phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực giao nhiệm vụ cho các Nhà trường tiếp nhận, bố trí giáo viên tuyển dụng theo vị trí đảm bảo công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên mới về trường công tác. Đối với giáo viên mới tuyển dụng cần chấp hành nghiêm túc sự phân công, điều động; thực hiện tốt nghĩa vụ viên chức, các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tích cực rèn luyện, học tập, tu dưỡng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.                                 

Thúy Nga – Trần Doanh Đài phát thanh thành phố