UBND thành phố thông báo chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Nam Sơn

03/07/2018 08:20 Số lượt xem: 314

Sáng 02/7, tại nhà văn hóa thôn Tự Thôn, xã Nam Sơn, UBND thành phố tổ chức họp thông báo chủ trương thu hồi đất và triển khai kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Nam Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố; cấp ủy, chính quyền xã Nam Sơn; chủ đầu tư dự án và đại diện các hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi.

Dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Nam Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng, diện tích xây dựng 3.140 m2, quy mô gồm 30 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các công trình phụ trợ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Để thực hiện dự án, thành phố dự kiến thu hồi khoảng 15.000 m2 đất của các hộ dân ở thôn Tự thôn, xã Nam Sơn.

Sau khi nghe UBND thành phố thông báo chủ trương thu hồi đất và các văn bản pháp lý liên quan, đa số hộ dân thôn Tự Thôn đều bày tỏ quan điểm nhất trí, đồng thuận, ủng hộ đối với chủ trương xây dựng trường học Tiểu học Nam Sơn. Mong muốn UBND thành phố và các cơ quan chức năng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thu hồi toàn bộ những diện tích nhỏ lẻ khó canh tác, trong quá trình thi công đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, thống kê danh sách các hộ dân có đất thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Thôn Tự Thôn, xã Nam Sơn cử cán bộ, đại diện hộ gia đình tham gia Hội đồng bồi thường của dự án nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Các phòng, ban, đơn vị của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời giải thích, trả lời những ý kiến, kiến nghị liên quan. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các hộ dân thôn Tự Thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh