UBND thành phố: Quán triệt triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Ngày pháp luật năm 2017 trên địa bàn

13/09/2017 08:02 Số lượt xem: 286

(TP. Bắc Ninh)- Sáng 11/9, UBND thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 619/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Ngày pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố. Dự chỉ đạo Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh, đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo phòng, ban liên quan, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, cán bộ tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê 19 phường xã.

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn nhằm đánh giá đúng thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở. Xây dựng các quy định của thành phố về tiếp cận pháp luật của người dân và xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp, hiệu quả góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các ban ngành, phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung của Quyết định số 619 góp phần nâng cao ý thức, tiếp cận hiến pháp và pháp luật. Cải thiện các điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, nghiên cứu mô hình tủ sách pháp luật ở cơ sở phường xã hoạt động có hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương đưa nội dung xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 vào bình xét đánh giá thi đua cuối năm.

 

Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong việc xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đảm bảo điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án triển khai trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên tập trung nguồn lực cho xã Nam Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg trong thành phố.

 

Ngày Pháp luật năm 2017 với chủ đề “ Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng lãng phí, cải cách hành chính tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, UBND Thành phố triển khai lồng ghép trong hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tổ chức các hoạt động tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông. Gắn với việc thực hiện Ngày pháp luật với công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật sẽ được tổ chức thường xuyên trong năm, tập trung vào 2 tháng 10 và tháng 11/2017, cao điểm từ ngày 6/11 đến ngày 11/11/2017./.

Trần Doanh-Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh