UBND thành phố đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

13/09/2019 08:16 Số lượt xem: 193

Chiều 11/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu chủ trì hội nghị đôn đốc thực hiện Thông báo Kết luận số 98 ngày 14/6/2019 của UBND thành phố về tiến độ thực hiện giải ngân vốn theo kế hoạch các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; dự kiến các công trình thực hiện điều chuyển nguồn vốn đầu tư trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố; các chủ đầu tư cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND xã, phường.

Theo báo cáo do Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố tổng hợp: đến ngày 10/9/2019, trên địa bàn thành phố còn 41 dự án đầu tư xây dựng cơ bản được ghi kế hoạch vốn năm 2019 chưa hoàn thành xong việc quyết toán, giải ngân. Trong đó, có 24 dự án do cơ quan, đơn vị thành phố làm chủ đầu tư đã quyết toán, giải ngân đạt trên 54%; 17 dự án do UBND xã, phường làm chủ đầu tư đã quyết toán, giải ngân đạt trên 55%.

Tại hội nghị, chủ đầu tư các dự án giải trình: Hiện phần lớn dự án đã, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán và gửi về Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố thẩm định phê duyệt để giải ngân vốn; còn lại một số dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để nghiệm thu khối lượng xây lắp và quyết toán công trình; các chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành hồ sơ quyết toán và giải ngân xong trong tháng 10/2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu phê bình một số đơn vị chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn thành phố trong việc thực hiện Thông báo Kết luận số 98 của UBND thành phố. Đồng chí yêu cầu: phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố rà soát, tổng hợp, cập nhật số liệu quyết toán, giải ngân nguồn vốn công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn đảm bảo chính xác, kịp thời; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ quyết toán công trình và tổ chức thẩm định, phê duyệt quyết toán đúng thời gian; Các chủ đầu tư dự án đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình để lập hồ sơ quyết toán và giải ngân vốn xong trước 30/9/2019. Nếu công trình nào không đảm bảo tiến độ, kịp thời báo cáo, đề xuất thành phố cho chuyển nguồn đầu tư; đề nghị chủ đầu tư UBND các xã, phường rà soát danh mục các công trình đầu tư công đã được phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không triển khai thực hiện được, đề xuất thành phố cho chuyển sang công trình đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh