UBND thành phố đôn đốc tiến độ dự án nút giao thông phía Tây Nam (giai đoạn 2)

11/09/2019 18:17 Số lượt xem: 582

Sáng 11/9, UBND thành phố tổ chức họp đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao thông phía Tây Nam thành phố (giai đoạn 2). Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.Cùng dự có lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng thành phố và các đơn vị nhà thầu thi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra tiến độ thi công dự án nút giao thông phía Tây Nam thành phố

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông phía Tây Nam là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Thời gian qua, mặc dù đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của UBND thành phố; tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch vẫn chưa đạt yêu cầu. Tiến độ triển khai thi công các gói thầu còn chậm trễ, chất lượng một số hạng mục và biện pháp thi công chưa đạt, công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường không được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chính là do các nhà thầu chưa tích cực, chủ động triển khai thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố; việc phối hợp giữa các đơn vị còn nhiều mặt hạn chế, không thống nhất.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công và nghe báo cáo tiến độ chi tiết các gói thầu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các đơn vị tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công công trình theo báo cáo đề xuất kế hoạch của Ban quản lý dự án xây dựng thành phố. Riêng đối với gói thầu số 11: Thi công xây dựng hầm chính, hầm T2, cầu T1 và thiết bị, đồng chí yêu cầu nhà thầu Liên doanh Thăng Long –BDC phải hoàn thành 03 đốt hầm qua kênh Kim Đôi và ép cọc xong trước ngày 10/10/2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao  Ban quản lý dự án xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát tập trung đôn đốc, giám sát, điều hành công trường thi công các công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Tăng cường chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; kịp thời tháo gỡ, giải quyêt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh