UBND thành phố đôn đốc kiểm tra, xử lý vi phạm Luật đê điều, Luật thủy lợi

27/08/2018 07:51 Số lượt xem: 333

Sáng 24/8, UBND thành phố tổ chức họp đôn đốc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật đê điều và Pháp lệnh khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ trì. Cùng dự có thành viên Tổ công tác theo Quyết định 1700 ngày 23/7/2018 của UBND thành phố; lãnh đạo các phường, xã có liên quan. 

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố còn tồn tại 48 trường hợp vi phạm Luật đê điều, 11 trường hợp vi phạm Luật thủy lợi, tập trung ở các phường, xã: Vạn An, Khắc Niệm, Vũ Ninh, Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn. Hình thức chủ yếu là xây dựng móng nhà, tường rào, lán trại, xưởng, đặt tầm cống trong lòng kênh...

Đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận cuộc họp

Sau khi nghe cơ quan chuyên môn và các địa phương báo cáo tình hình thực tế, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà yêu cầu Tổ công tác phối hợp với các phường, xã tiến hành rà soát từng hợp để đánh giá thực trang mức độ vi phạm, tham mưu giúp UBND thành phố hướng giải quyết hợp lý, hiệu quả. Phòng Kinh tế xây dựng chi tiết kế hoạch kiểm tra, xử lý đồng loạt các hành vi vi phạm Luật đê điều và Luật thủy lợi, thời gian bắt đầu từ ngày 28 – 30/8. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh đây là đợt ra quân thứ 2 trong năm 2018, quan điểm của hành phố sẽ xử lý kiên quyết, dứt điểm những trường hợp cố tình vi phạm, không để tình trạng này tiếp tục tái diễn và phát sinh mới làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, các cơ quan, đơn vị của thành phố phối hợp với 06 địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả hành lang bảo vệ đê điều và công trình thủy lợi như hiện trạng ban đầu./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh