UBND thành phố đối thoại với các hộ dân liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường Hàn Thuyên

13/02/2020 15:08 Số lượt xem: 250

Ngày 12/2, tại nhà văn hóa khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp đối thoại, giải đáp các kiến nghị, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng khu đất tái định cư cho dự án đường Hàn Thuyên (đoạn từ khu đô thị An Huy đến đường Hoàng Quốc Việt). Cùng dự có lãnh đạo cac phòng, ban, đơn vị của thành phố; cấp ủy, chính quyền phường Vũ Ninh và các hộ dân liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu tiếp thu, giải đáp ý kiến, kiến nghị của các hộ dân

Dự án đầu tư xây dựng khu đất tái định cư cho dự án đường Hàn Thuyên có tổng diện tích bồi thường, hỗ trợ hơn 8.200 m2, ảnh hưởng đến 38 hộ gia đình, cá nhân ở khu Thanh Sơn có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi; trong đó, 20 hộ gia đình có đất nông nghiệp giao lâu dài và 18 hộ đang canh tác trên quỹ đất công ích của địa phương giao trong giai đoạn năm 1989 – 1992. Qua 03 đợt tuyên truyền vận động và tổ chức chi trả, đến nay đã có 17 hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Tại cuộc họp, đại diện các hộ dân chưa nhận tiền đền bù kiến nghị thành phố xem xét nâng mức giá bồi thường, hỗ trợ; đo đạc, kiểm tra lại phần diện tích đất thu hồi sai lệch; hỗ trợ ảnh hưởng nông nghiệp do nước thải đô thị và giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án tái định cư ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu tiếp thu, giải đáp đầy đủ những ý kiến thắc, đề nghị tại cuộc họp; đồng thời nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng khu đất tái định cư cho dự án đường Hàn Thuyên là công trình do Nhà nước thực hiện thu hồi, thành phố đã vận dụng tối đa chính sách bồi thường, hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các hộ gia đình. Đồng chí giao Ban quản lý dự án xây dựng thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chi trả tiền đền bù cho các hộ dân còn lại theo đúng quy định; phường Vũ Ninh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án đất dân cư dịch vụ; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố tuyên truyền, vận động, giải thích những thắc mắc của nhân dân theo thẩm quyền. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có phần đất thu hồi tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh