UBND thành phố làm việc với Sở Thông tin & Truyền thông về lĩnh vực công nghệ thông tin

19/09/2019 21:01 Số lượt xem: 138

Ngày 18/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng,  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy; Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh và thành phố; đại diện các doanh nghiệp bưu điện, viễn thông trên địa bàn.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin (CNTT) của thành phố đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn và triển khai ứng dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm, UBND thành phố đã tiếp nhận 3.100 văn bản và phát hành 1.700 văn bản (100% có chữ ký số) trên phần mềm quản lý văn bản điều hành. Tiếp nhận từ Sở Thông tin và Truyền thông cấp 166 chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị. Đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công thành phố là hơn 24.800 hồ sơ; trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 87%. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3 cũng được cung cấp đầy đủ phục vụ nhu cầu tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức và công dân. Công tác an toàn thông tin được đảm bảo. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo đúng quy chế do UBND tỉnh ban hành. Công tác tuyên truyền về báo chí, xuất bản đa dạng, phong phú, đúng định hướng. Việc quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh Internet, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của thành phố đề nghị tỉnh và Sở Thông tin – Truyền thông tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn; sớm triển khai và nhân rộng mô hình giáo dục STEM trong các trường học; đầu tư các thiết bị, phòng học, thư viện thông minh; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh mạng cũng như kiểm soát việc đưa tin, bài trên các phương tiện báo chí, truyền thông; tạo điều kiện hỗ trợ các xã, phường trong việc điều hành Cổng thông tin điện tử vừa được tạo lập...

Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thời gian tới, đồng chí giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Nguyễn Việt Hùng  đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng  CNTT của tỉnh. Đảm bảo tốt các điều kiện về hạ tầng mạng và thiết bị CNTT. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc ứng dụng CNTT, đặc biệt là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo sát sao việc đẩy mạnh các ứng dụng CNTT. Phối hợp triển khai hiệu quả các hạng mục của Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 – 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thành phố Bắc Ninh xây dựng báo cáo về lĩnh vực CNTT góp phần hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Minh Khang - Đài phát thanh TPBN