UBND thành phố ký quy chế phối hợp và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019

18/01/2019 14:56 Số lượt xem: 164

Ngày 16/1, UBND thành phố tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn năm 2019. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Ban quản lý ATTP tỉnh; các phòng, ban, đoàn thể của thành phố và UBND các phường, xã thực hiện quy chế phối hợp.

Năm 2019, UBND thành phố triển khai kế hoạch “Thành phố Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” với mục tiêu: 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng được thường xuyên tiếp cận với các thông tin về ATTP; có từ 75% các cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo vệ sinh môi trường và ATTP; người trồng rau nắm bắt được quy trình trồng rau an toàn; triển khai 2 vùng sản xuất rau theo hướng công nghệ cao; triển khai quy trình chăn nuôi an toàn cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; 100% cơ sở chăn nuôi tập trung thực hiện cam kết chăn nuôi an toàn; 100% các cơ sở kinh doanh nông sản, thủy sản tại các chợ phải kê khai và niêm yết nguồn gốc xuất xứ; ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính và không để xảy ra vụ ngộ độc cấp tính có từ 30 người mắc trở lên. Để hoàn thành thành các mục tiêu trên, UBND thành phố sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm và giải pháp trọng tâm, như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân trong công tác đảm bảo ATTP; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo ATTP; kiện toàn hệ thống tổ chức – bộ máy, cán bộ quản lý ATTP các xã, phường, mạng lưới cộng tác viên ATTP thôn, khu phố; đảm bảo ATTP trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, trong sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa đảm bảo ATTP; đảm bảo điều kiện phục vụ công tác quản lý ATTP, hỗ trợ trang thiết bị cho cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị

Nhấn mạnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng của thành phố trong năm 2019, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND 19 xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông đảm bảo ATTP; tăng cường đưa tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội. Mỗi người dân, gia đình, địa phương, đơn vị, mỗi cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh cần thực hiện tốt vấn đề an toàn thực phẩm, bảo đảm từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu lưu thông, sử dụng thực phẩm, góp phần đưa Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” vào cuộc sống.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao Phòng Y tế phối hợp với Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến và cập nhật kiến thức cho người dân, các bếp trưởng, đầu bếp của các bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn thành phố; đồng thời tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện “Thành phố Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” năm 2019 làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các lễ hội diễn ra trên địa bàn; triển khai các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về ATTP, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân năm 2019. Chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư để xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có xảy ra).

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và Ban Quản lý ATTP tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Tại Hội nghị, UBND thành phố Bắc Ninh, Ban Quản lý ATTP tỉnh các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND 19 phường, xã trên địa bàn thành phố đã ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2019./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh