UBND thành phố họp triển khai thực hiện quyết tâm chính trị về giáo dục & đào tạo trong năm 2019

25/12/2018 08:15 Số lượt xem: 314

Ngày 21/12, UBND thành phố tổ chức họp triển khai thực hiện một trong năm quyết tâm chính trị năm 2019 về “Đầu tư, xây mới, cải tạo, kiên cố hóa 20 trường học, đảm bảo 100% trường học có nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng đạt chuẩn”. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch năm 2019, UBND thành phố sẽ đầu tư khoảng 557 tỷ đồng để xây mới, cải tạo, kiên cố hóa 20 trường học đảm bảo đủ điều kiện đạt chuẩn Quốc gia; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng cho hơn 1.100 phòng học theo tiêu chuẩn ánh sáng, chống cận thị cho học sinh; cải tạo, sửa chữa, xây mới 525 phòng vệ sinh hư hỏng, xuống cấp ở 03 cấp Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn.

Trên cơ sở ý kiến tham gia đóng góp của các phòng, ban, đơn vị tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực giao Phòng Giáo dục & đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống điện chiếu sáng phòng học và công trình vệ sinh của các trường, đề xuất phương án thay thế 100% phòng học không đủ tiêu chuẩn ánh sáng và nâng cấp, cải tạo, sửa chữa toàn bộ những phòng vệ sinh hư hỏng, xuống cấp nhằm đáp ứng các điều kiện phục vụ tốt nhất cho học sinh. Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát thực tế 20 trường học, lên phương án đầu tư xây mới, cải tạo, kiên cố hóa đảm bảo các trường đạt chuẩn Quốc gia. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đề nghị  Phòng Tài chính – Kế hoạch bố trí đầy đủ nguồn kinh phí, UBND các xã phường tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để việc thực hiện quyết tâm chính trị về giáo dục – đào tạo trong năm 2019 hoàn thành đúng thời gian, kế hoạch./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh