UBND thành phố họp đôn đốc thu tiền xây dựng và vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê

05/03/2018 08:33 Số lượt xem: 375

Sáng 02/3, UBND thành phố tổ chức họp đôn đốc thu tiền xây dựng và vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phường Phong Khê; đơn vị thi công, vận hành Nhà máy và các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình sản xuất giấy khu Dương Ổ.

Tính từ tháng 4/2017 đến tháng 1/2018, Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê đã tiến hành xử lý hơn 487.000 m3 nước thải, tương đương với số tiền phải thu là 5 tỷ 358 triệu đồng theo Quyết định số 19 ngày 11/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, 107 cơ sở sản xuất kinh doanh khu Dương Ổ xả nước thải vào Nhà máy phải nộp hơn 3,7 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, các cơ sở này mới chỉ nộp hơn 1 tỷ đồng tiền xử lý nước thải theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu kết luận cuộc họp

Để việc thu phí vận hành, tiền xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê thực hiện theo đúng kết luận số 25 ngày 02/2/2018 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Ban quản lý dự án xây dựng thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, chính quyền địa phương, đơn vị vận hành Nhà máy và các doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất phương án thu tiền xây dựng, trên cơ sở đó báo cáo UBND thành phố và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đôn đốc đơn vị thi công hoàn chỉnh các nội dung còn tồn tại trong quá trình vận hành Nhà máy. Phối hợp với Công ty cổ phần thoát nước & xử lý nước thải Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan bàn biện pháp; tham mưu cho tỉnh, thành phố chế tài xử lý những cơ sở cố tình không đóng tiền xử lý nước thải và kinh phí xây dựng theo quy định.

Công ty cổ phần thoát nước & xử lý nước thải Bắc Ninh chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục đôn đốc thu tiền vận hành Nhà máy hàng tháng. Gửi danh sách các hộ cố tình không chấp hành thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề nghị các đơn vị chức năng vào cuộc kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật. Đài phát thanh thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Phong Khê.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu đề nghị phường Phong Khê xác định việc đôn đốc thu tiền xây dựng và vận hành Nhà máy xử lý nước thải là nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy để tập trung lãnh, chỉ đạo. Cử cán bộ phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố, Công ty Cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh trong quá trình thực hiện. Kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của các hộ dân và đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền biện pháp chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ sở sản xuất giấy khu Dương Ổ nghiêm túc thực hiện việc đóng tiền xử lý nước thải và kinh phí xây dựng Nhà máy theo đúng Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh