UBND thành phố họp bàn kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất 02 dự án tại phường Vạn An và phường Khúc Xuyên

10/05/2018 08:17 Số lượt xem: 259

Ngày 08/5, UBND thành phố tổ chức Hội nghị họp bàn kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Khúc Xuyên, phường Vạn An và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Vạn An, phường Khúc Xuyên. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Vạn An, phường Khúc Xuyên  có diện tích bồi thường, hỗ trợ gần 29.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 12,8 tỷ đồng. Liên quan đến dự án có 122 hộ dân ở các phường: Kinh Bắc, Vạn An, Khúc Xuyên. Sau hơn 9 tháng triển khai thực hiện, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện chi trả tiền đền bù cho 116 hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi, đạt 93,4%. Hiện nay, vẫn còn 06 hộ dân ở phường Vạn An chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ mặc dù nhiều lần được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đến tuyên truyền, vận động, giải thích về chủ trương, chính sách của nhà nước khi thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Khúc Xuyên, phường Vạn An được triển khai thực hiện từ ngày 20/4/2017, có diện tích đất thu hồi hơn 39.600 m2, tổng kinh phí thực hiện gần 17,8 tỷ đồng. Qua 04 lần tổ chức chi trả và 02 lần tuyên truyền vận động, đến nay, đã có 147/150 hộ dân ở phường Khúc Xuyên và phường Vạn An đến nhận tiền biền bù. 03 hộ gia đình còn lại chưa nhận tiền với lý do không đồng ý với đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt.

Tại Hội nghị, các phòng, ban, đơn vị liên quan đã tập trung bàn bạc, đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân ở khu Đương Xá 3, phường Vạn An cố tình không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gồm: hộ ông Đặng Văn Sự, Đặng Văn Quân, Nguyễn Quang Ca, Trần Văn Vụ và Đặng Văn Chinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà khẳng định trong quá trình triển khai thực hiện 02 dự án trên, cơ quan chuyên môn đã làm đúng đúng các bước, trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đồng thời vận dụng tối đa chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất thời gian tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng 02 dự án vào sáng ngày 14/5/2018. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế phải thực hiện công khai, dân chủ, chặt chẽ, đúng trình tự, quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản khi tham gia làm nhiệm vụ./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh