UBND thành phố bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2018, triển khai công tác giảm nghèo năm 2019

29/11/2018 08:37 Số lượt xem: 342

Ngày 27/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và triển khai các giải pháp nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo năm 2019. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo thành phố.

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trong năm 2018, thành phố Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ, lồng ghép nhiều giải pháp với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cùng với việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị, xã phường trên địa bàn cũng đăng ký chung tay giúp đỡ 147 hộ thoát nghèo  Qua rà soát, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 657 hộ/tổng số 54.710 hộ dân (chiếm tỷ lệ 1,2%); số hộ cận nghèo giảm còn 1,76%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đạt được trong công tác giảm nghèo năm 2018. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã, phường tiếp tục làm tốt công tác rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo; trên cơ sở đó phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua thẻ bảo hiểm Y tế, hỗ trợ tiền điện... cho những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ nghèo phát sinh mới và các hộ tái nghèo; trong đó, tập trung ưu tiên giúp đỡ các đối tượng chính sách vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh