UBND thành phố Bắc Ninh triển khai kế hoạch lập Đề án nâng cấp đô thị

22/12/2016 10:17 Số lượt xem: 2098

(TP Bắc Ninh) - Ngày 21/12, UBND thành phố Bắc ninh tổ chức triển khai Kế hoạch lập Đề án nâng cấp đô thị thành phố Bắc Ninh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo Sở Xây dựng; thành viên BCĐ xây dựng Đề án; đại diện đơn vị tư vấn.

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Tại hội nghị, các đại điểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức xây dựng Đề án đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh và Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ; bàn thảo, thống nhất những nội dung công việc triển khai và tiến độ, mốc thời gian thực hiện cụ thể: lập dự toán, ký hợp đồng tư vấn triển khai thực hiện Đề án xong trong tháng 1/2017; khảo sát, thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu xong trong tháng 2/2017; lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn về dự thảo Đề án, xin ý kiến Sở xây dựng về nội dung Đề án, báo cáo UBND thành phố, Ban thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố trong tháng 3/2017; trình HĐND thành phố thông qua nội dung Đề án tháng 7/2017; báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy thông qua Đề án tháng 10/2017; trình HĐND tỉnh Bắc Ninh có Nghị quyết thông qua nội dung Đề án tháng 12/2017; hoàn chỉnh Đề án trình Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Văn Phòng Chính Phủ trong quý I/2018; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

      Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu đề nghị cơ quan thường trực Phòng Quản lý đô thị thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng Đề án đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh trước ngày 23/12/2016; phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện; đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan cung cấp số liệu theo quy định; thành viên BCĐ và các ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; trong quá trình tổ chức xây dựng Đề án có khó khăn, vướng mắc, báo cáo BCĐ để có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh