UBND thành phố Bắc Ninh: Thông báo thu hồi đất, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu Vạn Phúc, phường Vạn An.

24/01/2019 16:26 Số lượt xem: 246

Chiều 23/1, UBND thành phố tổ chức Hội nghị thông báo thu hồi đất, thực hiện xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu Vạn Phúc, phường Vạn An. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo phòng ban chuyên môn của thành phố và các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án.

Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu Vạn Phúc, phường Vạn An do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Diện tích đất phải thu hồi là 95.313,2 m2 của các hộ dân khu Đương Xá, khu Vạn Phúc, phường Vạn An và thôn Quả Cảm, xã Hòa Long với tổng mức đầu tư gần 159 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư thu từ các hộ được giao đất tại dự án, đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn khác. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định số 765 ngày 28/7/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư các hộ dân trong hành lang đê và quỹ đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tậng khu Vạn Phúc, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Ngày 21/1/2019 UBND thành phố ra Quyết định số 119 về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án ĐTXĐ công trình KTHT khu nhà ở tái định cư các hộ dân trong hành lang đê và quỹ đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tậng khu Vạn Phúc, phường Vạn An. Mức giá hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 528 ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 552 ngày 29/12/2014 ban hành bảng giá đất các loại trên địa bàn giai đoạn 2015 – 2019.

Tại buổi thông báo, người dân thôn Quả Cảm, xã Hòa Long đều đồng thuận, ủng hộ đối với chủ trương thu hồi đất của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự đồng thuận cao của các hộ dân đối với Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu Vạn Phúc, phường Vạn An. Để Dự án được triển khai theo đúng tiến độ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Ban quản lý dự án và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND xã Hòa Long tích cực triển khai công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chủ động tiếp nhận và giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của nhân dân liên quan đến diện tích thu hồi, thực hiện công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh