UBND thành phố Bắc Ninh: Họp thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư khu nhà ở Hai Vân, Chu Mẫu, phường Vân Dương

09/03/2018 08:18 Số lượt xem: 517

Sáng 08/3, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp dân thông báo chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư khu nhà ở Hai Vân, Chu Mẫu, phường Vân Dương để khai thác giá trị QSDĐ hoàn trả vốn thực hiện dự án ĐTXD tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm hành chính mới phường Vân Dương giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BT và đôn đốc chi trả bồi thường dự án đường vào Trung tâm phường Vân Dương. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Công ty xây dựng Việt Đức (chủ đầu tư); lãnh đạo các phòng, ban đợn vị liên quan cùng đại diện các hộ gia đình có đất bị thu hồi thuộc dự án.

Dự án Đầu tư khu nhà ở Hai Vân, Chu Mẫu, phường Vân Dương để khai thác giá trị QSDĐ hoàn trả vốn thực hiện dự án ĐTXD tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm hành chính mới phường Vân Dương giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BT và đôn đốc chi trả bồi thường dự án đường vào Trung tâm phường Vân Dương do Công ty xây dựng Việt Đức làm chủ đầu tư với 99.934,5m2 diện tích đất phải thu hồi của 240 hộ dân thuộc địa bàn khu Hai Vân, khu Chu Mẫu, phường Vân Dương. Trong đó 40 hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án ĐTXD tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm hành chính mới và 200 hộ thuộc dự án BT.

Tại hội nghị, đa số người dân phường Vân Dương đều đồng thuận, ủng hộ đối với chủ trương thu hồi đất của thành phố. Đồng thời vẫn còn một số ý kiến thắc mắc về mức giá bồi thường; thu hồi nốt diện tích nhỏ xen kẹp còn lại; thống nhất phương án GPMB đất thuộc di tích không thuộc dự án và tiếp tục đầu tư trùng tu xây dựng.

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luân hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao tinh thần đồng thuận ủng hộ Dự án của nhân dân địa phương. Dự án đường vào Trung tâm hành chính phường Vân Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt với kinh phí trên 100 tỷ đồng, nhà nước đã hỗ trợ một phần nhưng vấn đề huy động vốn không đủ nên trên cơ sở pháp luật,  tỉnh đã quyết định cho đầu tư theo hình thức BT và lựa chọn Công ty xây dựng Việt Đức là chủ đầu tư của dự án.

Đối với những ý kiến thắc mắc của nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chính quyền, địa phương rà soát, xây dựng mức giá bồi thường theo đúng pháp luật và không lấy diện tích đất thuộc cụm di tích lịch sử; thực hiện đúng với quy định nhà nước đối với dự án bị thu hồi xây dựng công ích.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất triển khai các bước theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với Dự án đường vào Trung tâm hành chính phường; Công ty xây dựng Việt Đức phối hợp với Phường Vân Dương lập danh sách phương án bồi thường và cắm mốc diện tích thu hồi; Chính quyền địa phương đưa việc GPMB vào Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy và phối hợp với các hộ gia đình lập đúng diện tích đất của từng hộ bị thu hồi tránh tình trạng sai sót, thực hiện công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân./.

Trần Doanh – Thúy Nga- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh